Cenníky
Všeobecný cenník
7th nov 2010Kategória: Cenníky 5
Všeobecný cenník

Prezentovať jednotný cenník na taký široký rozsah našich služieb a produktov, ktoré ponúkame je veľmi zložité. Ceny sú priamo závislé od rozsahu prác, časového harmonogramu, použitej techniky, množstva, použitého materiálu a veľa iných okolností. Konečnú cenu vždy určíme až po osobnej konzultácii s Vami na základe určených a dohovorených podmienok. Ako zálohu pri podpise zmluvnej objednávky účtujeme 20% z ceny dohodnutej služby. V prípade stornovania objednávky 30 dní a menej pred akciou, zálohu nevraciame, s výnimkou mimoriadnych udalostí.

Platba je možná v hotovosti alebo prevodom na bankový účet na základe vystavenej zálohovej faktúry.

V prípade nedodržania dohodnutého termínu vyhotovenia zákazky z našej strany môže byť zákazníkovi poskytnutá zľava zo stanovenej ceny zákazky. Zľava je stanovená individuálne po dohode so zákazníkom.

V prípade zadania hromadných a opakujúcich sa zákzok môže byť zákazníkovi poskytnutá zľava zo stanovenej ceny zákazky. Zľava je stanovená individuálne po dohode so zákazníkom.

Jednotlivé cenníky:

Cestovné náklady

Naša firma má prevádzku v Giraltovciach, hlavným pôsobiskom je Východné Slovensko, ale ponúkame naše služby na celom území Slovenska i mimo republiky. Cestovné náklady si účtujeme vždy po predbežnej dohode a ich výška je individuálna podľa povahy zákazky. Dopravu, pokiaľ to požaduje, može zabezpečiť aj zákazník, je to vždy vec dohody.

5 komentárov

  1. […] Cena prevodu a digitalizácie sa stanovuje vždy podľa množstva, náročnosti a chrakteru zákazky individuálne. Pohybuje sa od 6 € s DPH hore. Viac informácií o cenách za digitalizáciu sa dozviete v cenníku. […]

  2. […] Cenu portrétnej fotografie si možete pozrieť v cenníku. […]

  3. […] Vyretušované fotografie zákaznik dostane vo formáte, na akom sa pri objednávke dohodne. K tomu dostáva fotografie v digitálnej podobe na cd alebo dvd nosiči, všetky vyretušované i nevyretušované. Podľa Vašich predstáv Vám radi vyrobíme veľkoformátové fotografie detí až do životnej veľkosti, alebo darčekové predmety pre Vašich známich, babky, krstných rodičov… Cenu fotografovania detí, veľkoformátovej fotografie a darčekových fotopredmetov si možete pozrieť v cenníku. […]

  4. […] fotografovania produktov si môžete pozrieť v cenníku. Prehrať galériu […]

  5. […] Cenu svadobného fotografovania si môžete pozrieť v cenníku. […]

Komentovať

Created by Jakub Ďuraš